استراتژی کلان

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

در استراتژی کلان درکنار سیاست گذاری های کلان مملکت، با تاکتیک های نظامی در صحنه جنگ به پیروزی یا شکست دست پیدا می‌کنین.


نام های دیگر

Grand strategy


منابع

Grand strategy wargame : Wikipedia


این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.