Cleanup

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

بعضی یا همه ای اطلاعات این صفحه ممکن است ناپایدار، بی ربط و یا گیج کننده باشد. اگر مایل هستید لطفا به تمیزسازی آن بپردازید.