Reference

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

این مقاله فاقد ذکر هرگونه منبع می باشد.