بزن بشکاف

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

بزن بشکاف (Hack and Slash, Hack n Slash) زیر سبکی از اکشنه که به جای استفاده از مشت(کتک زنی) و یا سلاح های گرم از سلاح های دستی و سرد استفاده میشه. بازی های این سبک برای نمایش کامل مبارزه ، معمولا از دوربین سوم شخص بهره میبرن. هدف در این دسته بازی ها ، کشتن تعداد بی شماری از دشمنانه. بازی معمولا بازیکن رو به داشتن سبک مبارزه ای متفاوت تشویق میکنه.


تاریخچه

الگو های مرتبط


این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.