بقا

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

ساخت و سازی یکی ای عناصر برجسته این سبکه

بقا (Survival) زیر سبکی از سبک اکشنه که هدف مشخصا بقاست! طراحی جهان در این سبک برای پشتیبانی از ساخت و ساز و کاووش معمولا بازه. هدف ممکنه علاوه بر بقا، رسیدن به یه مکان یا پیدا کردن فردی خاص باشه. با این حال شاهد روایتگویی سطحی در عنواین این سبک هستیم.

تاریخچه

Where’s My Pouch با انتشار در سال 1878، ظاهرا اولین بازی بقاست که بازیکنان اون رو به صورت دسته جمعی بازی میکردن. Seven Cites of Gold از اولین بازی هایه که همراه با عناصر استراژتیک بود و به بازیکن امکان تجربه یه ماجراجویی مثل مارک پولو را میداد. UnReal با گرافیک بهتر و عناصر روگ لایک، سبک بقا مدرن رو پیاده سازی کرد.

مفاهیم مرتبط

منابع