بپر داخل/ بپر بیرون

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

امکان اینکه بازیکن بتونه دلخواهانه هر زمان وارد یا خارج بازی بشه بدون اینکه تعادل بازی بهم بریزه یا مشکلی برای بازیکنان دیگه به وجود بیاد.

مثال

در Left for dead بازیکنان میتونن هر موقع از بازی خارج باشن ، با این کار بات جایگزین بازیکن خارج شده میشه تا از پایان یافتن ناخواسته بازی برای بازیکنان دیگه جلوگیری بشه.

استفاده از الگو

این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.