تعادل سازی پویا

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

تعادل سازی پویا (Dynamic difficulty balancing) به روند تنظیم متغییر ها و سناریو های بازی با توجه به عملکرد و رفتار بازیکن گفته میشه.