تمسخر سطح ساده

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

بابا جون میشه منم بازی کنم؟

وقتیه که بازی، بازیکن رو بخاطر بازی کردن در سطح ساده به شوخی میگیره. تغییر ظاهر آواتار از روش های رایج این کاره.

تاریخچه

این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.