تیراندازی تاکتیکی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

تیراندازی تاکتیکی (Tactical shooter) زیرسبکی از تیراندازیه ، که تمرکز زیادی بر روی شبیه سازی مبارزات واقعی داره.


این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.