خود رزم

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

خود رزم (auto battle, auto chess) زیر سبکی از استراتژیه که بعد از چیده شدن ارتش طرفین، بازی بدون تعامل بازیکن به صورت خودکار به پیش روی ادامه میده.


تاریخچه

منابع

https://en.wikipedia.org/wiki/Auto_battler