مکانیک های جابجایی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

(تغییرمسیر از رده:الگو جابجایی)

سری از مفاهیم مرتبط با جابجا کردن یک ماهیت قابل جابجایی از جمله آواتار بازیکن و یا نیرو های تحت کنترل اون.

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.