سپر قابل بازیابی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

Halo، از اولین عنواین با سپر قابل بازیابی

وقتی که بازیابی شدن سلامتی، دردسر سازه یا با واقعیت موجود کنار نمیاد، شاهد سپر قابل بازیابی هستیم. این نوع سپر اکثر آسیب های ورودی تا قبل از کار افتادن جذب میکنه و مانع از کم شدن سلامتی میشه.این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.