سیاه چاله چند کاربره

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

سبکی قدیمی و فراموش شده که از عناصر نقش آفرینی، بزن بشکاف و داستان تعاملی بهره میبرد.


تاریخچه

مفاهیم مرتبط

نام های دیگر

MUD, multi user dungeon

منابع

این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.