متن شناور

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

متن های شناور در عناوین نقش آفرینی بسیار محبوبن

متن شناور (Floating text)، متنیه که در اثر یه رخداد در نزدیکی(معمولا بالای) گیرنده رخداد نمایش داده میشه. این متن برای اشغال نکردن فضای صفحه به آرامی محو میشه.

استفاده از الگو

متن شناور میتونه برای بازخورد دادن به تغییرات وضعیت بازی استفاده بشه. از استفاده های رایج میشه به نمایش میزان آسیب یه ضربه وخیم یا به طور کلی دریافت آسیب اشاره کرد. ویژگی های متن از جمله، رنگ، اندازه و فونت میتونن به بیان بزرگی رخداد کمک کنن.