مدیریت منبع

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

مدیریت منبعی(Resource management)، مجموعه ای از استراتژی ها برای حفظ منابع به بهینه ترین حالت ممکنه.

این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.