منبع

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

چیزی مشخص و قابل شمارش. منبع میتونه محدود یا نامحدود باشه. در نظریه سیستم ها به عنوان انباشته شناخته میشن. منابع ممکنه دارای ویژگی های همچون مقدار فعلی، ظرفیت یا حداکثر مقدار و سرعت بازیابی باشن. از شناخته شده ترین منابع میشه به سلامتی یا ‌‌مانا اشاره کرد.


مکانیزم های بازیابی

  • به طور معمول با سرعت ثابتی بازیابی میشن.
  • پارامتر وقفه واکنش t میتونه به نوعی تعریف بشه که با گذشت t ثانیه از آخرین تغییر مقدار فعلی منبع، بازیابی صورت بگیره.

نام های دیگر

Resource, Stock


این مقاله فاقد ذکر هرگونه منبع می باشد.

این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.