مه جنگ

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

مه جنگ در بازی Civilization

مه یا دسته ای از ابر های متراکم اطلاعاتی جغرافیایی و یا موقعیت واحد ها رو پنهان کنن. مکان های کشف نشده تا زمان حضور آواتار یا واحد های تحت کنترل بازیکن زیر مه‌ جنگ پنهان میمونن.

استفاده از الگو

طبیعتا این الگو منجر به اطلاعات ناکامل میشه. مه جنگ به طور گسترده ای در بازی های استراتژی نوبتی و مخصوصا همزمان برای پنهان نگه داشتن موقعیت ارتش و سازه های بازیکنان از هم دیگه و ایجاد ترغیب به کاوش منطقه به کار میره.