قدیمی‌ترین صفحات

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. تعادل‎‏ (‏۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۷)
 2. بازی‌وارسازی‎‏ (‏۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۵۲)
 3. تعادل سازی پویا‎‏ (‏۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۳۷)
 4. شی پنهان‎‏ (‏۱۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۳۲)
 5. بازی های رایگان‎‏ (‏۲ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۸)
 6. Doungons and Dragons‎‏ (‏۳ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۰)
 7. اطلاعات کامل‎‏ (‏۴ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۴۱)
 8. Sekiro‎‏ (‏۴ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۴)
 9. Virtua cop‎‏ (‏۴ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۵)
 10. جور چینی‎‏ (‏۴ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۲۲)
 11. Call of Juarez: gunslinger‎‏ (‏۴ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۲)
 12. Heavy rain‎‏ (‏۴ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۹)
 13. Tetris‎‏ (‏۴ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۵)
 14. Koji Igarashi‎‏ (‏۵ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۲۰)
 15. کتک زنی‎‏ (‏۵ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۵۰)
 16. پول بده رد کن‎‏ (‏۶ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۳۲)
 17. سرباری ذخیره‎‏ (‏۶ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۴۱)
 18. دیوار نامرئی‎‏ (‏۶ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۴۷)
 19. دکمه کوبی‎‏ (‏۶ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۴۹)
 20. بقا‎‏ (‏۸ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۵۷)
 21. عقبگردی‎‏ (‏۸ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۵۶)
 22. بازی تفننی‎‏ (‏۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۸)
 23. سیاست ترجمه و گردآوری‎‏ (‏۱۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۲۳)
 24. مخفی کاری‎‏ (‏۱۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۳۴)
 25. باخت‎‏ (‏۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۰۴)
 26. سامانه نیرو‎‏ (‏۱۶ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۱)
 27. الگوی تاریک‎‏ (‏۲۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۷)
 28. ترتیب دهی‎‏ (‏۲۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۶)
 29. عقبروی‎‏ (‏۲۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۰)
 30. سیاهه‎‏ (‏۲۲ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۰۲)
 31. توقف ضربه ای‎‏ (‏۲۵ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۲۵)
 32. غنایم‎‏ (‏۲۵ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۴۰)
 33. کارکتر بی بازیکن‎‏ (‏۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۲۴)
 34. مرگ دائمی‎‏ (‏۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۵)
 35. سرزنی‎‏ (‏۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۱۴)
 36. مشخصه‎‏ (‏۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۳۱)
 37. ضربه وخیم‎‏ (‏۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۳۲)
 38. ادامه‎‏ (‏۱ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۷)
 39. نقطه بازگشت‎‏ (‏۱ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۳۵)
 40. چرخه های تعادلی‎‏ (‏۳ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۳۶)
 41. مبارزه ای‎‏ (‏۳ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۱۹)
 42. تیراندازی ثابت‎‏ (‏۳ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۲۳)
 43. رخداد لحظه ای‎‏ (‏۳ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۳۸)
 44. سکویی‎‏ (‏۳ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۴۸)
 45. ریزبازی ماهیگیری‎‏ (‏۴ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۳:۴۹)
 46. ریز بازی قفل باز کردن‎‏ (‏۴ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۱۲)
 47. پناهگاه‎‏ (‏۴ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۱۳)
 48. برداشتنی‎‏ (‏۴ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۱۸)
 49. عارضه‎‏ (‏۴ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۵)
 50. بپر داخل/ بپر بیرون‎‏ (‏۴ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۵۰)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)