صفحه‌های کوتاه

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. (تاریخچه) ‏مدیریت منبع ‏[۲۱۲ بایت]
 2. (تاریخچه) ‏تعادل سازی پویا ‏[۲۱۲ بایت]
 3. (تاریخچه) ‏تیراندازی تاکتیکی ‏[۲۳۴ بایت]
 4. (تاریخچه) ‏بازی‌وارسازی ‏[۲۴۰ بایت]
 5. (تاریخچه) ‏مدیر بازی ‏[۲۴۸ بایت]
 6. (تاریخچه) ‏شرط پایانی ‏[۲۵۶ بایت]
 7. (تاریخچه) ‏پاداش/خطر ‏[۲۶۰ بایت]
 8. (تاریخچه) ‏ظاهر شدن ‏[۲۶۵ بایت]
 9. (تاریخچه) ‏فرا تفننی ‏[۲۸۳ بایت]
 10. (تاریخچه) ‏Tetris ‏[۳۰۰ بایت]
 11. (تاریخچه) ‏سیاه چاله چند کاربره ‏[۳۰۱ بایت]
 12. (تاریخچه) ‏Doungons and Dragons ‏[۳۰۵ بایت]
 13. (تاریخچه) ‏پناهگاه ‏[۳۱۱ بایت]
 14. (تاریخچه) ‏خود رزم ‏[۳۱۳ بایت]
 15. (تاریخچه) ‏استراتژی کلان ‏[۳۳۱ بایت]
 16. (تاریخچه) ‏Sekiro ‏[۳۳۶ بایت]
 17. (تاریخچه) ‏سایه نما ‏[۳۶۶ بایت]
 18. (تاریخچه) ‏تمسخر سطح ساده ‏[۳۷۰ بایت]
 19. (تاریخچه) ‏Witcher 3 ‏[۳۷۱ بایت]
 20. (تاریخچه) ‏Call of Juarez: gunslinger ‏[۳۷۱ بایت]
 21. (تاریخچه) ‏بازی های رایگان ‏[۳۷۶ بایت]
 22. (تاریخچه) ‏Heavy rain ‏[۳۸۵ بایت]
 23. (تاریخچه) ‏عارضه ‏[۳۹۱ بایت]
 24. (تاریخچه) ‏Virtua cop ‏[۳۹۲ بایت]
 25. (تاریخچه) ‏Koji Igarashi ‏[۳۹۳ بایت]
 26. (تاریخچه) ‏پرتاب نجات دهنده ‏[۴۵۸ بایت]
 27. (تاریخچه) ‏شکست يعنی قابل بازی ‏[۴۵۹ بایت]
 28. (تاریخچه) ‏Diablo 3 ‏[۴۸۳ بایت]
 29. (تاریخچه) ‏سپر قابل بازیابی ‏[۵۰۷ بایت]
 30. (تاریخچه) ‏جهنم گلوله ‏[۵۱۲ بایت]
 31. (تاریخچه) ‏کلماتی ‏[۵۲۴ بایت]
 32. (تاریخچه) ‏Skyrim ‏[۵۳۰ بایت]
 33. (تاریخچه) ‏گودال بی انتها ‏[۵۳۹ بایت]
 34. (تاریخچه) ‏جعبه اسکینر ‏[۵۴۶ بایت]
 35. (تاریخچه) ‏رنگ کد ‏[۵۴۸ بایت]
 36. (تاریخچه) ‏برداشتنی ‏[۵۷۲ بایت]
 37. (تاریخچه) ‏دویدنی ‏[۵۹۰ بایت]
 38. (تاریخچه) ‏Jesse Schell ‏[۵۹۲ بایت]
 39. (تاریخچه) ‏4X ‏[۵۹۳ بایت]
 40. (تاریخچه) ‏باخت ‏[۶۱۸ بایت]
 41. (تاریخچه) ‏بپر داخل/ بپر بیرون ‏[۶۳۰ بایت]
 42. (تاریخچه) ‏رده بندی آیتم ‏[۶۳۶ بایت]
 43. (تاریخچه) ‏اشاره و کلیک ‏[۶۵۹ بایت]
 44. (تاریخچه) ‏بازی ایزدی ‏[۶۶۰ بایت]
 45. (تاریخچه) ‏چرخه های تعادلی ‏[۶۶۷ بایت]
 46. (تاریخچه) ‏شبح مسابقه ای ‏[۶۸۰ بایت]
 47. (تاریخچه) ‏اطلاعات ناکامل ‏[۶۹۹ بایت]
 48. (تاریخچه) ‏اطلاعات کامل ‏[۷۱۸ بایت]
 49. (تاریخچه) ‏تیراندازی اول شخص ‏[۷۳۹ بایت]
 50. (تاریخچه) ‏اکشن ماجراجویی ‏[۷۵۵ بایت]

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)