صفحه‌های یتیم

به صفحه‌های زیر از هیچ صفحهٔ دیگری در ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی پیوند داده نشده‌است و در هیچ صفحهٔ دیگری گنجانده نشده‌اند.

نمایش در پائین تا ۲۱ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۲۱.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. 4X
 2. Call of Juarez: gunslinger
 3. Jesse Schell
 4. استراتژی کلان
 5. اشاره و کلیک
 6. بازی ایزدی
 7. برخورد اتفاقی
 8. بپر داخل/ بپر بیرون
 9. تیراندازی تاکتیکی
 10. تیراندازی ثابت
 11. حالت بازبازی
 12. خود رزم
 13. رخداد لحظه ای
 14. سایه نما
 15. سلامتی قابل بازیابی
 16. سپر قابل بازیابی
 17. شبح مسابقه ای
 18. صفحهٔ اصلی
 19. هدف‌گیری خودکار
 20. پرتاب نجات دهنده
 21. کش مکش

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)