راهنمای Captcha

تارنماهایی مثل این ویکی که به عموم اجازهٔ نوشتن مطلب می‌دهند، غالباً مورد سوءاستفادهٔ هرزفرستندگانی می‌شوند که با ابزارهای خودکار پیوندهای بیرونی به تارنماهای موردنظرشان وارد می‌کنند. اگر چه این پیوندهای هرز و تبلیغاتی را می‌توان دستی حذف کرد، ولی به هر حال باعث اعصاب‌خردی زیادی می‌شوند.

گاهی اوقات، خصوصاً هنگامی که پیوندهای بیرونی جدیدی به صفحه اضافه می‌شود، ویکی ممکن است به شما تصویری رنگی و کج‌وکوله از متنی نشان بدهد و از شما بخواهد که کلمه‌های نشان‌داده‌شده را تایپ کنید. از آنجا که خودکارسازی این کار دشوار است، انسانهای واقعی می‌توانند پیوندهاشان را وارد کنند ولی برنامه‌های خودکار تبلیغاتی از خرابکاری باز خواهند ماند.

متأسفانه این امر ممکن است باعث مزاحمت برای کاربرانی شود که چشمشان ضعیف است یا از مرورگرهای متنی یا گفتاری استفاده می‌کنند. در حال حاضر ما جایگزین صوتی‌ای برای این کار نداریم. لطفاً اگر برای واردساختن پیوندهای مشروع دچار مشکل شده‌اید با مدیران این تارنما تماس بگیرید.

دکمهٔ «بازگشت» را در مرورگر خود فشار دهید تا به صفحهٔ ویرایش بازگردید.

برای کار کردن آن، شما باید کوکی‌های مرورگرتان را فعال کنید.