پناهگاه

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

اتاق امن در Left for dead

پناهگاه (Safe haven)، نقطه ای در دنیای بازیه که بازیکن از خطر احتمالی دشمنان در امانه.


استفاده از الگو


این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.