استراتژی کلان

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

در استراتژی کلان (Grand strategy)، درکنار سیاست گذاری های کلان مملکت، با تاکتیک های نظامی در صحنه جنگ به پیروزی یا شکست دست پیدا می‌کنین.


منابع

Grand strategy wargame : Wikipedia


این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.