بازی‌وارسازی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

بازی‌وارسازی (Gamification) ، استفاده از مکانیزم های بازی در یه محیط غیر بازیه.


عناصر طراحی

  • امتیاز
  • نشان ها
  • آواتار
  • تخته ای امتیازات