داغ کردن

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

مشکل

تکرار بیش از حد یک فعل کوتاه مدت و یا پیوسته نتایج زیر رو به دنبال داره:

  • تعادل بازی بهم میخوره و بازی زود خسته کننده میشه
  • این فعل پیوسته انتخاب میشه در نتیجه انتخاب با معنی باقی نمی مونه


توضیحات

یک مخزن به نام مخزن گرما در نظر بگیرید. انجام فعل مورد نظر این مخزن رو پر میکنه. این مخزن به آرامی تخلیه میشه اما در صورت پر شدن، فعل کوفته شده و وارد فاز خنک شدن میشه. این فاز از استفاده پی در پی فعل جلوگیری کرده و به حفظ تعادل بازی کمک می‌کنه. همچنین این مخزن گرما به مدیریت اون در قالب یک منبع ختم میشه.


مثال ها

  • در Halo سلاح های پلاسما نیاز با خشاب گذاری ندارند ولی در عوض پس از استفاده پیوسته برای چند ثانیه داغ کرده و تا اتش مجدد، بازیکن باید مدتی صبر کنه.
  • در Call of Duty 4: Modern Warfare، تیربار ها پس از استفاده پیوسته به مدت چند ثانیه داغ کرده و تا اتش مجدد، بازیکن باید مدتی صبر کنه.

الگوی پدر

کنش کوفته، وقتی که فعل مورد نظر گسسته بوده و یا نرخ انجام پایینی داشته باشه.

برچسب ها

  1. انتخاب #تعادل

منابع

https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/Overheating