دکمه کوبی: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

سطر ۲: سطر ۲:
  
 
==نمونه==
 
==نمونه==
*در بازی های کتک زنی و رزمی،به این علت انجام می شود که بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگین است:
+
*در بازی های [[کتک زنی]] و رزمی،به این علت انجام می شود که بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگین است،در بعضی بازی های این سبک این رویه سبب می شود که کمتر ضربه از دشمن دریافت کنی ویا بتونی ترکیب قوی روی دشمن بزنی!!، که گاها این رویه در مقابله دشمن های قوی سبب شکست بازیکن می شود.
در بعضی بازی های این سبک این رویه سبب می شود که کمتر ضربه از دشمن دریافت کنی ویا بتونی ترکیب قوی روی دشمن بزنی!!، که گاها این رویه در مقابله دشمن های قوی نتیجه بغیز از شکست در برنداره.
 
  
*در بازی های تیراندازهای عمودی یا ساید گاها این رویه کمک می کنه که بازیکن بتونه میزان تیر بیشتری را به دشمن بندازه و انها را نابود کند ولی این رویه گاها سبب سختی بیشتر بازی برای بازیکن می شود.
+
*در بازی های [[تیرانداز عمودی]] یا افقی گاها این رویه کمک می کنه که بازیکن بتونه میزان تیر بیشتری را به دشمن بندازه و انها را زودتر نابود کند ولی این رویه گاها به خاطر [[تعادل سازی پویا]] سبب سختی بیشتر بازی برای بازیکن می شود.
  
*در بعضی بازی های پر هزینه در بعضی مراحل بازیکین مجاب می شود که دکمه بروی نمایش داده که گاها سه دکمه در لحظه است!!!مجبوراست به این رویه روی بیاورد.
+
*در بعضی بازی های پر هزینه در بعضی مراحل بازیکن مجاب می شود که دکمه بروی نمایش داده که گاها سه دکمه در لحظه است!!!مجبوراست به این رویه روی بیاورد.

نسخهٔ ‏۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۸

این رویه حاصل از پیاپی فشار دادن یا تکرار نمودن مکانیزم های بازی است،که گاها این رویه توسط بازی تشویق یا تنبیه می شود.

نمونه

  • در بازی های کتک زنی و رزمی،به این علت انجام می شود که بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگین است،در بعضی بازی های این سبک این رویه سبب می شود که کمتر ضربه از دشمن دریافت کنی ویا بتونی ترکیب قوی روی دشمن بزنی!!، که گاها این رویه در مقابله دشمن های قوی سبب شکست بازیکن می شود.
  • در بازی های تیرانداز عمودی یا افقی گاها این رویه کمک می کنه که بازیکن بتونه میزان تیر بیشتری را به دشمن بندازه و انها را زودتر نابود کند ولی این رویه گاها به خاطر تعادل سازی پویا سبب سختی بیشتر بازی برای بازیکن می شود.
  • در بعضی بازی های پر هزینه در بعضی مراحل بازیکن مجاب می شود که دکمه بروی نمایش داده که گاها سه دکمه در لحظه است!!!مجبوراست به این رویه روی بیاورد.