دکمه کوبی: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

سطر ۱: سطر ۱:
این رفتار نشان دهنده اینه که بازیکن اطلاعات کافی از حرکت‌ها ویژه و افعال موجود در بازی نداره ، در نتیجه مجبوره تمام دکمه ها رو امتحان کنه.اموزش نابه‌جا ویا نداشتن ان می تونه یک از علت های این رفتار باشه.
+
این رفتار ممکنه به سبب نداشتن افعال موجود در بازی باشه .آموزش نابه‌جا و یا عدم وجودش می تونه یک از علت های این رفتار باشه.
در بازی های [[کتک زنی]] و [[مبارزه‌ای]]،به خاطر اینکه بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگینه ممکن این رفتار اتفاق می افته.در بعضی بازی های این سبک برای اینکه ضربه کمتر از دشمن دریافت شه ویا حرکت ویژه خارق العاده صورت بگیره این رفتار اتفاق می افته.
+
در بازی های [[کتک زنی]] و یا [[مبارزه‌ای]]،به دلیل بی تجربه بودن بازیکن ،  خشم از حریف  و یا عدم اطلاعات کافی از پیاده سازی حرکات ویژه این رفتار ممکنه اتفاق می افته.

نسخهٔ ‏۲۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۸

این رفتار ممکنه به سبب نداشتن افعال موجود در بازی باشه .آموزش نابه‌جا و یا عدم وجودش می تونه یک از علت های این رفتار باشه. در بازی های کتک زنی و یا مبارزه‌ای،به دلیل بی تجربه بودن بازیکن ، خشم از حریف و یا عدم اطلاعات کافی از پیاده سازی حرکات ویژه این رفتار ممکنه اتفاق می افته.