دکمه کوبی: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

سطر ۱: سطر ۱:
این رفتار ممکنه به سبب نداشتن افعال موجود در بازی باشه .آموزش نابه‌جا و یا عدم وجودش می تونه یک از علت های این رفتار باشه.
+
این رفتار معمولا به سبب نداشتن آگاهی بازیکن از ارتباط ورودی با افعال بازی پیش میاد. آموزش نابه‌جا و یا عدم وجودش می تونه به اتفاق افتادن این پدیده کمک کنه.
در بازی های [[کتک زنی]] و یا [[مبارزه‌ای]]،به دلیل بی تجربه بودن بازیکن ، خشم از حریف و یا عدم اطلاعات کافی از پیاده سازی حرکات ویژه این رفتار ممکنه اتفاق می افته.
+
در بازی های [[کتک زنی]] و یا [[مبارزه‌ای]]، به دلیل بی تجربه بودن بازیکن ، خشم از حریف و یا عدم اطلاعات کافی از پیاده سازی حرکات ویژه میتونیم شاهد دکمه کوبی باشیم.

نسخهٔ ‏۲۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۴۱

این رفتار معمولا به سبب نداشتن آگاهی بازیکن از ارتباط ورودی با افعال بازی پیش میاد. آموزش نابه‌جا و یا عدم وجودش می تونه به اتفاق افتادن این پدیده کمک کنه. در بازی های کتک زنی و یا مبارزه‌ای، به دلیل بی تجربه بودن بازیکن ، خشم از حریف و یا عدم اطلاعات کافی از پیاده سازی حرکات ویژه میتونیم شاهد دکمه کوبی باشیم.