دکمه کوبی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

این رفتار ممکنه به سبب نداشتن افعال موجود در بازی باشه .آموزش نابه‌جا و یا عدم وجودش می تونه یک از علت های این رفتار باشه. در بازی های کتک زنی و یا مبارزه‌ای،به دلیل بی تجربه بودن بازیکن ، خشم از حریف و یا عدم اطلاعات کافی از پیاده سازی حرکات ویژه این رفتار ممکنه اتفاق می افته.