رنگ کد

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

از رنگ کد کردن (color code) برای کمک به بازیکن در تشخیص عناصر بازی استفاده میشه، این عناصر معمولا شامل:

تاریخچه

منابع