سایه نما

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

Limbo، از شاهکارهای سایه نما


در سایه نما (Silhouette)، اشکال به صورت تک رنگ (معمولا مشکی) بر روی پشت زمینه روشن قرار میگیرن. این اشکال حاوی جزئیات درونی و یا خطوط درونی نیستن.


تاریخچه

نمونه ها