پاداش/خطر

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

پاداش/خطر (Risk/Reward) ، به نوعی تصمیم گیری در بازی گفته میشه که تصمیم بازیکن بین پاداش و خطر پایین، یا پاداش و خطر بالا قرار داره.


این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.