گیم پلی واکنشی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

Pong از اولین بازی های آرکید، که شامل گیم پلی واکنشیه

در گیم پلی واکنشی، سرعت واکنش بازیکن به چالش های بازی سنجیده میشه. این نوع گیم پلی تقریبا در هر بازی به استثنای بازی های نوبتی قابل مشاهده اس. از اونجایی که سرعت واکنش انسان محدود اما قابل بهبوده، این نوع گیم پلی سطوح متفاوتی از توانایی ایجاد میکنه. هسته تقریبا همه ای عناوین امتیازی بر پایه گیم پلی واکنشیه.

تاریخچه

در ابتدا این دسته بازی ها به Hand-eye coordination شناخته میشدن، سپس به Skill and action تغییر نام دادن و هم اکنون با عنوان Twitchy به کار میرن. [۱]

نام های دیگر

Twitchy gameplay

منابع

  1. Chris Crawford on game design 2003