اطلاعات کامل

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

با اطلاعات تمام (complete information) اشتباه نشه.

در یه بازی با اطلاعات کامل (Perfect information) ، همه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری ، از جمله وضعیت اولیه بازی ، در اختیار همه ای بازیکنان قرار داره. یه نمونه برجسته و مشخص ، بازی شطرنجه که هر دو بازیکن به همه اطلاعات مهره ها و وضعیتشون دسترسی همزمان و برابر دارن.

اگه بخشی از اطلاعات مخفی باشه ، اطلاعات ناکامل محسوس میشه.

این مقاله فاقد ذکر هرگونه منبع می باشد.