سامانه نیرو

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

سامانه نیرو (Energy system) ، مکانیزمی برای محدود کردن امکان بازی کردنه و معمولا در بازی های رایگان دیده میشه. با اینکه طیف وسیعی از بازیکنان از این استفاده بی شمار و گاها اشتباه این مکانیزم در اکثر بازی به رنج اومدن ، باز هم به دلایل طراحان به دلایل زیر این مکانیزم رو پیاده میکنند.

تاریخچه

دلایل ها

عادت سازی

کنترل محتوا

درآمدزایی

استراتژی