دکمه کوبی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

این رفتار نشان دهنده این است که بازیکن اطلاعات کافی از حرکت‌ها ویژه و اعمال موجود در بازی نداره و بازیکن مجبورست تمام دکمه های امتحان کند.یک از دلیل این پدیده،نمایش ندادن اعمال بازی در قالب یک تمرین است.در بازی های کتک زنی و مبارزه‌ای،به این علت انجام می شود که بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگین است یا تعداد حرکت‌های ویژه زیاد است،در بعضی بازی های این سبک برای اینکه ضربه کمتر از دشمن دریافت شه ویا حرکت ویژه صورت بگیره این رفتار اتفاق می افتد .