دکمه کوبی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

این رفتار نشان دهنده این است که بازیکن اطلاعات کافی از حرکت‌ها ویژه و اعمال موجود در بازی نداره ، بازیکن مجبورست تمام دکمه های امتحان کند.یک از دلیل این پدیده،نمایش ندادن اعمال بازی در قالب یک تمرین است.در بازی های کتک زنی و مبارزه‌ای،به خاطر اینکه بازیکن بی تجربه یا خیلی خشمگین است است این رفتار اتفاق می افتد،در بعضی بازی های این سبک برای اینکه ضربه کمتر از دشمن دریافت شه ویا حرکت ویژه خارق العاده صورت بگیره این رفتار اتفاق می افتد .