ظاهر شدن

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

ظاهر شدن (Spawning) ، به خلق شدن یه شی یا موجود در دنیای بازی گفته میشه که معمولاً امکان ظاهر شدن دوباره شب بعد از مرگ وجود داره. در زمینه ظاهر شدن دشمن بعد از مرگ،این پدیده ممکن است سبب ترس بازیکن یا سبب حرکت بازیکن یا.. بشود. ظاهر شدن سبب می‌شود که بازیکن بتواند در موقعیت خوب قرار و دشمن‌ها را مورد اصابت قرار بده. گاها ظاهر شدن سبب می شود که بازیکن در موضع ضعف قرار بگیرد چون دشمن در موقعیت مناسبی قرار گرفته در صورت ظاهر شدن بازیکن آن را مورد اصابت قرار می دهد