آزاد برای همه

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

در این مد بازیکنان علیه هم قرار گرفته و برای بیشترین کشته در یک بازه زمانی رقابت میکنن.


نام های دیگر

Free for all, death match

منابع

Wikipedia deathmatch

این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.