اشاره و کلیک

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

neverhood از کلاسیک های این سبک

اشاره و کلیک (Point and click) زیر سبکی از سبک ماجراجوییه. نام گذاری این سبک به مکانیک جابجایی بازی اشاره میکنه. بازیکن اشاره گر رو روی صفحه جابجا کرده و با کلیک کردن کارکتر بازیکن به اون نقطه جابجا میشه. کاوش و حل معما، هسته های اصلی این سبکن.

تاریخچه

مفاهیم مرتبط


این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.