اطلاعات تمام

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

در یک بازی، وقتی اطلاعات تمام محسوب میشه که بازیکنان از ساختار بازی، استراتژی های ممکن و ترجیحات بازیکنان دیگه آگاه باشن.

مثال

  • در بازی حکم، قوانین و استراتژی های بازی، همچنین اهداف و ترجیحات بازیکنان دیگه مشخصه و بدین ترتیب، اطلاعات تمام محسوب میشه.

نام های دیگر

Complete information

منابع

Wikipedia complete information