اطلاعات کامل

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

در یه بازی با اطلاعات کامل، وضعیت اولیه بازی، تصمیمات و اعمال قبلی بازیکنان در اختیار بقیه بازیکنان قرار داره. در صورت نبود شرایط ذکر شده یا وجود عناصر تصادفی، اطلاعات ناقص حساب میشه.


مثال

  • در شطرنج، هر بازیکن به وضعیت اولیه بازی و تصمیمات گرفته شده حریف دسترسی داره و یک بازی با اطلاعات کامل محسوب میشه.


نام های دیگر

Perfect information

منابع

Wikipedia perfect information