الگوی تاریک

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

الگو های تاریک درست متل جادوی سیاه قدرتمند و ... تاریکن!

یه الگو تاریک (Dark pattern) مجموعه ای از مکانیزم های مرتبطه که با افزایش سود و درآمد توسعه دهندگان، تجربه منفی ای برای بازیکنان به همراه داره. هدف ما از انتشار این الگو ها، اگاهی توسعه دهندگانه و نه تشویق به استفاده.

روانشناسی

  • ارزش سرمایه گذاری شده
  • نشان
  • کلکسیون جمع کن
  • توهم کنترل


پولی


اجتماعی

  • تعهد اجتماعی


زمانی

پیوند به بیرون

برای مشاهده لیست کامل الگو های تاریک به اینجا مراجعه کنین.