تمسخر سطح ساده

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

بابا جون میشه منم بازی کنم؟

وقتیه که بازی، بازیکن رو بخاطر بازی کردن در سطح ساده به شوخی میگیره. تغییر ظاهر آواتار از روش های رایج این کاره.


این مقاله فاقد ذکر هرگونه منبع می باشد.