جابجایی نقطه به نقطه

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

Point to point movement.jpg


در این نوع جابجایی، ماهیت قابل جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگه بر روی نقشه جابجا میشه. مهم نیست چقدر این نقاط به یک دیگر نزدیک یا دور باشند، تا زمانی که مسیر مشخص بین این نقاط وجود نداشته باشه، جابجایی بین نقاط غیرممکنه.


مثال

در Hitman Go، در هر مرحله گرافی رسم شده. نقاط این گراف با زاویه قائم بهم متصل هستن و این گراف مشخص کننده تمام احتمالات مکانیه. هیتمن و نگهبانان در هر لحظه بر روی یک نقطه قرار دارن. امکان ایستادن چند نگهبان در یک نقطه وجود داره ولی هیتمن و یک نگهبان هرگز در یک نقطه قرار نمیگیرن. در حقیقت تلاش برای قرار دادن هیتمن در یک نقطه پر شده منجر به کشتن دشمن یا مردن هیتمن میشه.

تاریخچه

استفاده از مفهوم

جابجایی نقطه به نقطه، حالت ساده شده جابجایی خطیه. به دلیل امکان فاصله زیاد بین نقاط، این الگو بیشتر مناسب ترتیب دهی نوبتیه.


نام های دیگر

Point to point movement

منابع

  • Point to point movement, BoardGameGeek.om