جهنم گلوله

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

جهنمی از گلوله!

جهنم گلوله (Bullet hell) زیرسبکی از تیر اندازیه که معمولا صفحه نمایشگر پر از گلوله های رنگارنگه. این گلوله ها با الگو های متفاوت و متغییر مهارت جا خالی دادن و در عین حال هدف گیری بازیکن رو به چالش میکشن.

تاریخچه

مفاهیم مرتبط


این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.