سپر قابل بازیابی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

Halo، از اولین عنواین با سپر قابل بازیابی

وقتی که بازیابی شدن سلامتی، دردسر سازه یا با واقعیت موجود کنار نمیاد، شاهد سپر قابل بازیابی هستیم. این نوع سپر اکثر آسیب های ورودی رو تا قبل از نابود شدن جذب میکنه و مانع از کم شدن سلامتی میشه.


نام های دیگر

Regeneratable shield


این مقاله فاقد ذکر هرگونه منبع می باشد.