ظاهر شدن

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

ظاهر شدن، به خلق شدن یه شی یا موجود در دنیای بازی گفته میشه. تکرار این عمل حتی پس از نابودی به ظاهر شدن مجدد(Respawning) معروفه.

نام های دیگر

Spawning

این مقاله فاقد ذکر هرگونه منبع می باشد.

این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.