مدیر بازی

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

مدیر بازی، فردیه که مدیریت، انجام محسابات و روایتگویی رو در بازی های رومیزی، مخصوصا نقش آفرینی به عهده داره.


نام های دیگر

Game master

این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.