پناهگاه

از ویکی پلی ، دانشنامه طراحی و توسعه بازی

اتاق امن در Left for dead

پناهگاه، نقطه ای در دنیای بازیه که بازیکن از خطر احتمالی دشمنان در امانه.


نام های دیگر

Safe haven

این مقاله فاقد ذکر هرگونه منبع می باشد.

این مقاله خرد است. شما میتوانید با گسترش آن به ویکی پلی کمک کنید.